เอกอัครราชทูตฯฟินแลนด์ พร้อมคณะผู้ว่ากทม.เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ แปลงขยะเป็นพลังงาน GPSC ระยอง 

ผู้ชมทั้งหมด 268 

นายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับโดยนายสิทธิชัย ไทยแสน ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต RDF (Refuse Derived Fuel) พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจในการบริหารจัดการขยะจนนำไปสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะของ GPSC (RDF Power Plant) เป็นโมเดลการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดระยอง ซึ่งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ระดับโลกจากฟินแลนด์มาใช้ เพื่อแปลงขยะมูลฝอยจากชุมชนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถแก้ปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะชุมชน