เอสโซ่ร่วมสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 1,245 

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่6 แถวยืนจากซ้าย) กรรมการ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ” สำหรับชุมชนบ้านคลองหัวคู้  หมู่ที่ 10  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานที่ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29  โดยมี ดร.วิชัย ชื่นชาติ (แถวยืนที่ 5 จากขวา)  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และ คุณเรไร สุดหา (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคลองหัวคู้ มาร่วมในกิจกรรมด้วย