เอสโซ่สนับสนุนโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

ผู้ชมทั้งหมด 953 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกับโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทั้งที่กรุงเทพฯ และ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ช่วยกันลดขยะพลาสติก โดยคัดแยกขยะพลาสติกแข็งและยืด มาให้ที่จุดรับขยะพลาสติกตามที่กำหนด โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานและผู้บริหารเป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ราตรีมณี ภาษีผล (ที่3 จากขวา) กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดสายการเงินและบัญชี  พร้อมด้วย คุณ จุฑารัตน์ วารีชื่นสุข (ที่3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน นำทีมคณะทำงานส่งมอบพลาสติกแข็งจำนวน 450 กิโลกรัม และ พลาสติกยืดจำนวน 30 กิโลกรัม ให้แก่ คุณ รัมภ์รดา นินนาท (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ณ สำนักงานใหญ่เอสโซ่

ทั้งนี้สถานการณ์โควิด 19 ที่มีการ work from home มากขึ้น ทำให้การใช้บริการเดลิเวอรี่หรือซื้อกลับไปทานที่บ้านเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งบางร้านอาหารปฏิเสธที่จะรับภาชนะใช้ซ้ำที่ลูกค้านำมาเองจากบ้าน เนื่องจากห่วงเรื่องสุขอนามัยและการแพร่ขยายของเชื้อไวรัสโคโรนา สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ทางบริษัทฯจึงหันมากระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ส่งเสริมการแยกขยะและทำความสะอาดเพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และกระตุ้นเตือนความใส่ใจเรื่องการจัดการปัญหาของขยะพลาสติกในสังคมไทยที่เพิ่มมากขึ้น

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  บริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการนี้