“เอสโซ่” มอบข้าวสารกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ช่วยเหลือผู้ได้รับกระทบจากโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 380 

ชลบุรี – โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบข้าวสารจำนวน 200 ถุง ให้แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 จังหวัดชลบุรี

ในโอกาสนี้คุณจิรธนา สมบัติบริบูรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น พร้อมด้วย คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ คุณสุขุม อินแดง (ที่ 3 จากขวา) รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้เปิดรับบริจาคเช่น ข้าวสาร เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความต้องการในส่วนนี้ จึงได้มอบความช่วยเหลือร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย