เอสโซ่ มอบเงิน 1,100,000 บาท สนับสนุน อพวช. ในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 238 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ มอบเงินจำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ผศ. ดร. ระวิน  รวิวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ อพวช. ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ

ผศ. ดร. รวิน กล่าวว่า “ที่ผ่านมา อพวช. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบริษัท เอสโซ่ ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ อพวช. และ เอสโซ่ ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความสนุกสนานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” และคอลัมน์ “Science in Movie” ใน NSM Science Magazine ทั้งสองโปรแกรมถือเป็นความร่วมมือที่จะมอบโอกาสให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป”

นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ฯ เสริมว่า “ในปีที่ผ่านมา เราได้ขยายความร่วมมือกับ อพวช. โดยจัดโปรโมชันให้ส่วนลด 100 บาท สำหรับสมาชิก

เอสโซ่ สไมล์ส เพียงแสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแสดงหมายเลขบัตรฯ จากไลน์ Esso Smiles Connect เมื่อซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของอพวช. ซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 จำนวน 5,000 สิทธิ์”

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย