เอสโซ่ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ผู้ชมทั้งหมด 345 

กรุงเทพฯ – หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม ให้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ในโอกาสนี้ นายโรเบิร์ต โกเดค (ที่ 3 จากขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2022 ให้แก่ผู้แทนของบริษัท เอสโซ่ฯ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ พร้อมด้วย นางมัทนา สุตธรรม (ที่1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน นางวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และ นางลี-ฮอง ลีม (ที่ 1 จากซ้าย) Lead Controller บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

โครงการมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และ การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม และมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน