เอสโซ่ สนับสนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนหาดวอนนภา จ. ชลบุรี

ผู้ชมทั้งหมด 691 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ให้เกิดประโยชน์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (Esso & BIMS รวมพลังชุมชนแยกก่อนทิ้งรักษ์สิ่งแวดล้อม) ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 150,000 บาท ให้แก่ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีเปิดโครงการ ณโรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สำหรับพิธีเปิดกิจกรรมที่โรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี คุณวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นตัวแทน มอบอุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้แก่ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ คุณสุรเชษฐ์ พินิจกิจ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

“โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ให้เกิดประโยชน์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนให้แก่นักเรียนและประชาชน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการขยะให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการขยะให้เกิดประโยชน์

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร  ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย