“เอสโซ่” สัญจรน้ำพอง ปันน้ำใจ มอบทุนการศึกษา เสริมสร้างสาธารณสุขชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 909 

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รวมถึงพันธมิตรได้จัดกิจกรรมสัญจร “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษในจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้เอสโซ่ และพันธมิตรยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ รวมทั้งมอบอุปกรณ์สำนักงานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับวัดพุทธเกษม

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO และผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็ดซอนโมบิลในประเทศไทย กล่าวว่า เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และสังคมไทยที่เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลดำเนินธุรกิจและเติบโตร่วมกันมายาวนานกว่า 128 ปี

กิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ริเริ่มโดยฝ่ายการตลาดขายปลีก ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มาตั้งแต่ในปี 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ โดยการมอบทุนการศึกษา เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นบริษัทพันธมิตรรายแรกของ กสศ. และใช้ประโยชน์จากระบบ ISEE  ของ กสศ. ในการจัดสรรทุนการศึกษาและคัดเลือกนักเรียนยากจนพิเศษ และอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษา หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ระบบดังกล่าว ประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อครบ 1 ปีการศึกษา จากข้อมูลของ นักเรียนที่ได้รับทุน เช่น ผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพน้ำหนักส่วนสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน

สำหรับปี 2565 กิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล และสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมกับพันธมิตรได้มอบทุนการศึกษารวม 1,387,000 บาท แก่โรงเรียนใน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นกว่า 20 โรงเรียน และจะขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อที่ว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งมีความจำเป็นจริงๆ และเด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้มีโอกาสเรียนต่อตามที่ต้องการ สามารถพัฒนาเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัญจรในครั้งนี้ เอสโซ่ เอ็กซอนโมบิล และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์  หรือ EMEPKI ซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในอำเภอน้ำพองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่ ดำเนินธุรกิจอยู่จึงได้สนับสนุนเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดา และตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง และสนับสนุนเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อซื้อเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์

ทั้งนี้ตนหวังว่า การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 EMEPKI ที่ผ่านมาก็ได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาลทั้งสอง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่ายโควิด-19

นางจิราพรรณ เปาวรัตน์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอสโซ่ร่วมกับ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ จัดกิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผ่าน กสศ. และมอบเงินจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดาและตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง และมอบเงินจัดซื้อเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ รวมทั้งมอบอุปกรณ์สำนักงานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับวัดพุทธเกษม รวมการสนับสนุนเป็นเงินกว่า 2,047,000 บาท

เอสโซ่ ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ใช้ระบบ ISEE ของ กสศ. เพื่อชี้เป้านักเรียนยากจนพิเศษในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา และยังสามารถใช้ระบบดังกล่าว ประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อครบ 1 ปีการศึกษา จากข้อมูล เช่น ผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพน้ำหนักส่วนสูง เพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป

นายยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ กล่าวว่า เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และสังคมไทย สร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศมายาวนานกว่า 128 ปี ซึ่งสโมสรพนักงานเอสโซ่ได้มอบอุปกรณ์สำนักงานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับชุมชน สำหรับเอสโซ่สัญจรในปีนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ได้มอบอุปกรณ์สำนักงานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทาสีสนามกีฬาให้กับวัดพุทธเกษมรวมเป็นมูลค่ากว่า 60,000 บาท