เอสโซ่-เอ็กซอนโมบิลฯ สนับสนุนจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำให้แก่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ผู้ชมทั้งหมด 423 

ลำปาง – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำใช้และทำน้ำดื่มให้กับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมทั้งร่วมงานแนะแนวอาชีพของวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาทให้กับนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ (ที่ 9 จากขวา) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  

นอกจากนี้แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้จัดแนะแนวอาชีพ และให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องภาพรวมธุรกิจของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จากพนักงานโรงกลั่นฯ ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง           

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย