เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ ดีพียู สร้างเกมออนไลน์ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” เสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแบบนิวนอมอล

ผู้ชมทั้งหมด 980 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ดีพียู) ลงนามออนไลน์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเกมออนไลน์ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” สร้างเครื่องมือเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำยุคนิวนอมอล สานต่อภารกิจปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในกลุ่มเยาวชน  

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป มีความเชื่อเรื่อง “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” จึงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ และตระหนักว่าการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ต้องเริ่มที่เยาวชนต้นทาง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำ ได้ร่วมดำเนินโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รูปแบบการเรียนรู้ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีแนวคิดพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่ แต่ยังสามารถคงไว้ซึ่งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต โดยการร่วมมือกับวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (เอเอ็นที) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พัฒนาเกมออนไลน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติในการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

“เอ็กโก กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือในครั้งนี้ และหวังว่าการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเกมออนไลน์ เข้ากับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า จะกลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่น่าสนใจและสอดคล้องกับพฤติกรรมของเยาวชน จนนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน และร่วมปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” นายเทพรัตน์กล่าว

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเกม สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ หรือ Game Based Learning รวมถึงการออกแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เช่น Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ซึ่งกำลังมาแรง โดยจะเห็นว่าหลายบริษัทระดับโลกหันมาให้ความสนใจกับ Metaverse มากขึ้น สื่อความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่ทักษะการเรียนรู้ เช่น การรักสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบของสังคม ในรูปแบบเกมให้กับเยาวชนไทยต่อไป อีกทั้งความร่วมมือกับเอ็กโก กรุ๊ป ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่อยอดทักษะและความรู้ในห้องเรียน มาร่วมกันทำงานและพัฒนาเป็นผลงานจริง สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของวิทยาลัยฯ ในการผลิตนักออกแบบเชิงโต้ตอบที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์กับ  การพัฒนาเกม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป”