“เอ็กโก กรุ๊ป” ชวนคไทยร่วมโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2”

ผู้ชมทั้งหมด 1,107 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนไทยส่งพลังใจและทำบุญรับปีใหม่ 2566 ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2” เพียงร่วมเล่นเกมออนไลน์สะสมคะแนนพลังใจและเลือกมูลนิธิที่ต้องการส่งต่อพลังใจและบริจาค ทางเว็บไซต์ https://palungjaiegco.com/  ซึ่งคะแนนพลังใจจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมดให้มูลนิธิทั้ง 9 แห่ง ตลอดทั้งโครงการ มาร่วมกันส่งพลังใจให้สังคมได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่กำลังจะมาถึง เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีและความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นในสังคม ผ่านมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล  ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง ซึ่งจะช่วยสร้างพลังบวกให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างบรรทัดฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย No Gift Policy ของบริษัทด้วย โดยนำงบประมาณที่เคยใช้จัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลแทน ทั้งนี้ ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดโครงการฯ ขึ้นเป็นปีแรก และได้สนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ จำนวน 9 แห่ง กว่า 1.5 ล้านบาท”

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2″ ได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ https://palungjaiegco.com/ ร่วมเล่นเกมสะสมคะแนนพลังใจ โดยคลิกที่ลูกโป่งหัวใจให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดภายในเวลา 10 วินาที แล้วนำคะแนนพลังใจไปส่งต่อให้มูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลที่ท่านต้องการส่งพลังใจให้ ซึ่งคะแนนพลังใจจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงเล่นเกมออนไลน์สะสมคะแนนพลังใจและเลือกมูลนิธิเท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2” เอ็กโก กรุ๊ป จะมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้ทุพพลภาพ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (โครงการ “หยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ”), มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ, มูลนิธิคนพิการไทย, มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโลกสีเขียว และมูลนิธิกระจกเงา (โครงการ “ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา”)