เอ็กโก กรุ๊ป ปิดดีลเงินกู้โครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ

ผู้ชมทั้งหมด 967 

เอ็กโก กรุ๊ป ปิดดีลเงินกู้สำหรับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางรวม 342.8 กิโลเมตร วงเงินกู้รวมจำนวน 7,800 ล้านบาท คาดเปิดให้บริการไตรมาส4/64

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ปเปิดเผยว่า “บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วน 44.6% ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) และ China Development Bank วงเงินกู้รวมจำนวน 7,800 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี” 

โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางรวม 342.8 กิโลเมตร และมีกำลังการขนส่งต่อปีอยู่ที่ 5,443 ล้านลิตร ซึ่งสามารถขยายเพิ่มเป็น 7,330 ล้านลิตร ในอนาคต ทั้งนี้ ระบบท่อขนส่งจะเชื่อมต่อคลังน้ำมันของ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในจังหวัดสระบุรี ไปยังคลังน้ำมันขนาด 142 ล้านลิตร ของ TPN ในจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้า 48.11% และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564