เอ็กโก กรุ๊ป มอบ“ถุงห่วงใย”ช่วยผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว

ผู้ชมทั้งหมด 909 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเคียงข้างชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ด้วยการจัดทำและส่งมอบ “ถุงห่วงใย” Home Isolation Kit บรรจุชุดยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนและนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ได้ใช้รักษาตัวระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้าน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โควิด-19 ระลอก 3 ในพื้นที่จังหวัดระยองยังคงมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน มีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงจำนวนมากอยู่ระหว่างแยกรักษาตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกรักษาตัวในชุมชน  (Community Isolation) บางกลุ่มอาจอยู่ระหว่างรอเตียง ซึ่งหลายคนยังไม่มีความพร้อมเรื่องยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน

เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะที่มีโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจน และนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ดำเนินงานอยู่ในจังหวัดระยอง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ด้วยการจัดทำ “ถุงห่วงใย” บรรจุชุดยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลตนเองเบื้องต้นตลอดการกักตัว 14 วัน และส่งมอบผ่าน รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ในพื้นที่จังหวัดระยอง

“ถุงห่วงใย” ที่บริจาคในครั้งนี้มีจำนวน 200 ชุด บรรจุชุดยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้าน ได้แก่ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และถุงขยะติดเชื้อ เป็นต้น พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้ยาที่ถูกต้องและติดคิวอาร์โค้ดแนะนำแนวทางการดูแลตัวเองขณะแยกกักตัวที่บ้านด้วย

“ถุงห่วงใย” ไม่ใช่แค่ Home Isolation Kit แต่เป็นตัวแทนความห่วงใยจากเอ็กโก กรุ๊ป ถึงผู้ป่วยทุกคนผ่านการสนับสนุนภารกิจของสถานพยาบาลให้สามารถดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านได้อย่างเต็มที่ จนอาการทุเลาและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้ง เอ็กโก กรุ๊ป ขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนและขอเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมในการช่วยบรรเทาสถานการณ์ และร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่” นายเทพรัตน์กล่าว

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร ในการรับมือกับภาวะวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง