เอ็กโก กรุ๊ป มอบอาหาร เครื่องดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้ชมทั้งหมด 1,021 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และจิตอาสา เนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการฉีดวัคซีนพระราชทานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และชุมชนโดยรอบ โดยมีนายธวัช หิรัณจารุกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินทรัพย์ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทนำอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้แก่ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 9 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภาวะวิกฤต COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ กฟผ. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 77 จังหวัด นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด

และบริจาคในนามเอ็กโก กรุ๊ป ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ ตลอดจนศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 รวมจำนวนกว่า 3.2 ล้านบาท ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีแผนบริจาคและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ เพื่อมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 และเพื่อให้ คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด