เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ”

ผู้ชมทั้งหมด 288 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ” ซึ่งจัดโดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อยกย่ององค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนโครงการป้องกันและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดย นางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับโล่รางวัลจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัล ในงาน Golden Heart Award 2021 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน บรรเทา และเยียวยาสถานการณ์แล้วรวมมูลค่ากว่า 55 ล้านบาท ผ่านการบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสาธารณสุขชุมชน ทั้งในพื้นที่ที่เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการ และในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีนและศูนย์พักคอยผู้ป่วย โดยหวังให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

เอ็กโก กรุ๊ป รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์โควิด-19 อันยากลำบากจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลองค์กรหัวใจทองคำในครั้งนี้ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้มาโดยตลอด และจะยังคงดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ ESG ต่อไป