เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” สัดส่วน 24.24%

ผู้ชมทั้งหมด 481 

เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” ในสัดส่วน 24.24% ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนซื้อขายพลังงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศเข้าลงทุนในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” ในสัดส่วน 24.24% มุ่งพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน รองรับการเข้าสู่ยุคกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน พร้อมสร้างระบบนิเวศของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยได้ดำเนินการลงทุนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป มีแผนนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ กำลังพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการด้านการเงินในธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน (Energy Trading Platform) เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคการกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน (Decentralized Energy) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ปจะร่วมมือกับเพียร์ พาวเวอร์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป ในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับใช้กับศูนย์ข้อมูลและระบบประมวลผล (Data Center) ของเพียร์ พาวเวอร์ต่อไป”

ปัจจุบันเพียร์ พาวเวอร์ เป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 มีธุรกิจหลักคือการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงด้วยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุน โดยเชื่อมต่อนักลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนี้เพียร์ พาวเวอร์ เป็นแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการระบบคราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2562