เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก85แห่ง

ผู้ชมทั้งหมด 934 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 85 แห่ง เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ รวมมูลค่าประมาณ 860,000 บาท โดยอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ที่ได้บริจาค ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับล้างมือ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก สบู่เหลวล้างมือ ถังขยะและถุงขยะอันตราย เป็นต้น

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ปมีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภาวะวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่ม กฟผ. จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด และบริจาคในนามเอ็กโก กรุ๊ป ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ ตลอดจนศูนย์บริการฉีดวัคซี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมจำนวนกว่า 3.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีแผนบริจาคและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด