เอ็กโก กรุ๊ป เปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม 24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64

ผู้ชมทั้งหมด 2,422 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม คิกออฟมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก (Smart Solutions for Life)” ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้หยุดโรค ไม่หยุดการเรียนรู้ เชิญเยาวชนและผู้สนใจร่วมตะลุยโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://knlcscifest.com/ และ Facebook Fanpage นวัตกรรมวิทย์พลิกโลก

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวปาฐกถาเปิดงานมหกรรมวิทย์ฯ ว่า “โลกได้เผชิญกับเทคโนโลยีดิสรัปชันมาระยะหนึ่งแล้ว ต่อมาเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทวีอัตราเร่งมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งานในทุกภาคส่วนอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เช่น เมตาเวิร์ส หรือควอนตัม ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ในอนาคตให้แตกต่างจากเดิมอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

“เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัด “มหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก (Smart Solutions for Life)” ด้วยความมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้หยุดโรค ไม่หยุดการเรียนรู้ ที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนเยาวชน ให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานแห่งอนาคตในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงจุดประกายให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” นายเทพรัตน์ กล่าว                                           

ไฮไลท์สำคัญในมหกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปี 2564 ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการออนไลน์ “Smart Innovation for Better Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดี” ชวนสำรวจเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยมนุษย์แก้ไขปัญหาและทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น กิจกรรมที่ 2 “นิทรรศการเสมือนจริง Khanom Learning Center Virtual Tour” ไขปริศนาที่มาของไฟฟ้าและความลับของพลังงาน พร้อมร่วมสนุกกับเกมคำถามพลังงานที่ซ่อนอยู่ในนิทรรศการโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ เปิดเวทีให้เหล่ากูรูมาร่วมแชร์มุมมองต่อวิธีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพลาดไม่ได้กับ กิจกรรมที่ 4 ห้องเรียนออนไลน์ “นวัตกรรมวิทย์ ติดเทรนด์” ที่จะหยิบยกนวัตกรรมที่น่าสนใจมาพูดคุยผ่าน Facebook Live เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิต พร้อมเปิดให้ร่วมสนุกตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัล

มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2564 “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ 100% โดยเยาวชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 10 วัน ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ https://knlcscifest.com/ และ Facebook Fanpage นวัตกรรมวิทย์พลิกโลก