แท็กซี่ราคาใหม่ เริ่มต้น 40 บาท รอประกาศในราชกิจจา

ผู้ชมทั้งหมด 466 

แท็กซี่ราคาใหม่ เริ่มต้น 40 บาท รอประกาศในราชกิจจา ขบ.ลุยเปิดพื้นที่สถานีกลางบางซื่อจูนมิเตอร์กว่า 8 หมื่นคันใน 60 วัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งประกาศกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65 เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสาร และ ค่าบริการอื่นๆ สำหรับรถรับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในกรุเทพมหานครแล้ว  โดยในส่วนของแท็กซี่จะยังไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารในอัตราใหม่ได้ เนื่องจากตามขั้นตอนหลังจากที่กระทรวงคมนาคมออกประกาศแล้วจะต้องส่งเรื่องไปยัง เลขาคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ให้มีการจัดเก็บค่าโดยสารรถแท็กซี่ในอัตราใหม่ได้

อย่างไรก็ตามหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทาง ขบ.จะเปิดให้ผู้ประกอบการแท็กซี่  หรือ เจ้าของแท็กซี่ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบกว่า  80,000 คัน แต่วิ่งใช้งานจริงประมาณ 50,000-60,000 คัน นำมิเตอร์รถแท็กซี่ไปปรับจูนให้เป็นการคำนวณตามราคาใหม่และนำมาให้ ขบ. ตรวจสอบและลงทะเบียนในระบบต่อไป

โดย ขบ.จะเพิ่มการอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดพื้นที่สถานีกลางบางซื่อให้เจ้าของรถแท็กซี่มิเตอร์ หรือ นำเฉพาะมิเตอร์มาตรวจลงทะเบียนกับ ขบ. คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบมิเตอร์คำนวณราคาใหม่แล้วเสร็จใน 60 วัน  หากรถแท็กซี่คันใดนำมิเตอร์ไปปรับจูนและให้ ขบ.ตรวจเสร็จแล้วก็สามารถรถจัดเก็บค่าโดยสารราคาใหม่ได้ทันที

นายจิรุตม์ กล่าวว่า การปรับค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่นั้น ขบ. จะยังมีการสุ่ม หรือ ตรวจสอบ รถแท็กซี่ที่ให้บริการในระบบอยู่เช่นเดิมทั้งในเรื่องมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ราคาแท็กซี่ ของผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้บริการ หากผู้ขับแท็กซี่กระทำความผิด ก็จะมีการลงโทษตามระเบียบเหมือนเดิม ทั้งนี้ยืนยันว่า เมื่อแท็กซี่ปรับจูนมิเตอร์ และ ตรวจสอบลงทะเบียนกับ ขบ. แล้ว ผู้ประกอบการ หรือคนขับถึงจะปรับราคาใหม่ได้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน

ทั้งนี้รายละเอียดของประกาศบางส่วนระบุถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับกรณีรถยนต์รับจ้าง ที่มีลักษณะเป็นรถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน และรถยนต์นั่งสามตอนแวน ให้กำหนด ดังนี้

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 40.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

ส่วนกรณีรถยนต์รับจ้าง นอกจากข้อ 1 ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

นอกจากนี้ กรณีรถในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้กำหนดอัตรานาทีละ 3.00 บาท ส่วนกรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรีอระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท และกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 50 บาท