“แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมิน” ผลิตน้ำมันดิบสะสมได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล

ผู้ชมทั้งหมด 18,504 

แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่” ปลื้ม แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมิน ในไทย ผลิตน้ำมันดิบสะสมได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล เมื่อเดือนพ.ค.2566 สูงกว่าที่คาด 12 เท่า เตรียมเพิ่มอัตราการผลิตปิโตรเลียมพร้อมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาใหม่ๆในปี 2567

บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (VLE) (“แวลูร่า” หรือ “บริษัทฯ) บริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับสิทธิในการดำเนินงานแปลงสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย และที่ราบลุ่มเธรส (Thrace) ในประเทศตุรกี มีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินในอ่าวไทย

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินผลิตน้ำมันดิบสะสมได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล ถือว่าเกินความคาดหมายเมื่อแรกเริ่มพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียมแห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตน้ำมันดิบ ณ แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินไว้เพียง 7 ล้านบาร์เรลเท่านั้น

ดร. ชอน เกสท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ กล่าวว่า แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาศักยภาพในการหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมทดแทนในอ่าวไทย เพราะจากแผนพัฒนาเบื้องต้นนั้นอคาดว่าแหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินจะมีปริมาณน้ำมันสำรองน้ำมันดิบเพียง 7 ล้านบาร์เรล  ในมุมมองของบริษัทการผลิตน้ำมันดิบได้มากกว่า 12 เท่าจาก ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเริ่มการผลิตครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2548 ถือเป็นความสำเร็จอย่างสูง

บริษัท ยังได้ยืนยันปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วและที่คาดว่าจะพบได้อีกมากกว่า 10 ล้านบาร์เรล รวมทั้งยังคงหาโอกาสในการขุดเจาะแบบ infill เพื่อทดแทนปริมาณสำรองปิโตรเลียม และการดำเนินงานด้านการขุดเจาะจนถึงปัจจุบัน มีทั้งการเพิ่มอัตราการผลิตปิโตรเลียมและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการวางแผนเพื่อแผนงานสำหรับปีพ.ศ. 2567 และปีต่อๆ ไป

“นับเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งของบุคคลากรที่ได้ร่วมพัฒนาและดำเนินงานในแหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมิน/บานเย็นอย่างต่อเนื่อง แม้ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับสัมปทานก่อนหน้านี้ก็ตาม แต่เราก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถกล่าวได้ว่าบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแวลูร่า ผมรู้สึกขอบคุณต่อความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของบุคคลากรในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและและส่งมอบคุณค่าจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดของเรา”

อย่างไรก็ตาม บริษัท มีความมั่นใจในการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยที่มีความมั่นคง รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการรายได้จากกิจการปิโตรเลียมที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมตั้งแต่ต้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงสนับสนุนให้มีการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยและตุรกี บริษัทมุ่งเน้นที่จะเติบโตด้วยการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการผลิตปิโตรเลียม ทั้งยังการค้นหาโอกาสในการเติบโตจากปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอก ( Organic and inorganic growth opportunities)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะเดียวกันยังยึดมั่นในมาตรฐานด้านความรับผิดชอบ