แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนากลับมาเริ่มผลิตน้ำมันดิบอีก หลังหยุดไป 3 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 20,014 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศข่าวดี แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนากลับมาเริ่มผลิตน้ำมันดิบอีกครั้ง หลังจากหยุดผลิตกว่า 3 ปี คาดผลิตน้ำมันดิบได้ที่อัตรา 3,500 – 4,200 บาร์เรลต่อวัน

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.) แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนา โดยบริษัท แวลูร่าเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ดำเนินงาน สัมปทานเลขที่ 8/2549/76 แปลงสำรวจหมายเลข G10/48 ได้เริ่มกระบวนการเพื่อกลับมาผลิตปิโตรเลียมอีกครั้ง หลังจากที่ได้หยุดผลิตไป เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบในช่วงสภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำ และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการกลับมาผลิตเป็นวันแรกในวันนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ร่วมมือกับบริษัท แวลูร่าเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการตรวจสอบกระบวนการผลิต ความปลอดภัย และการจัดหาเรือสำหรับกักเก็บน้ำมันดิบที่ผลิตได้ ซึ่งทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยในทุกกระบวนการ 

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไปร่วมปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทและคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ที่อัตรา 3,500 – 4,200 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับ ประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐในรูปแบบค่าภาคหลวงสร้างอาชีพให้กับคนไทย และสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง” นายสราวุธ กล่าว