โครงการทชร.เพื่อน้องอิ่มท้อง อิ่มกาย สุขใจ ประจำปี 2564

ผู้ชมทั้งหมด 574 

นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ม.12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนบ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย งบประมาณโรงเรียนละ 10,000.- บาท ภายใต้โครงการ “ทชร.เพื่อน้องอิ่มท้อง อิ่มกาย สุขใจ ประจำปี 2564” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปใช้ในการจัดซื้อข้าวสารสำหรับประกอบอาหาร และเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวความคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)