โครงการ“มาช่วย … ด้วยรัก”ครั้งที่ 15รวมพลังเอสโซ่ สู้ภัยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 1,201 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบถุงปันน้ำใจให้แก่ชุมชนในแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19  ในกิจกรรม “มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15”   ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 650 ชุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีเงินสนับสนุนจากโรงกลั่น จำนวน 192,470 บาทแล้ว ยังมีเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานอีกจำนวน 30,242 บาท  รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 222,712  บาท

นายสมบุญ รวมก้อนทอง  ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย  ทางจังหวัดชลบุรียังมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อค่อนข้างสูง และเนื่องด้วยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นฯ จึงได้จัดกิจกรรม มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15 ขึ้น โดยได้จัดทำถุงปันน้ำใจ ส่งมอบความห่วงใยให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง อันได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้   ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุน และจัดเตรียมถุงปันน้ำใจในครั้งนี้อีกด้วย”

ในโอกาสนี้ นายสมบุญ รวมก้อนทอง  ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา (แถวบน-ที่ 4 จากขวา)  พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แถวบน-ที่ 3 จากขวา) ได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับประธานชุมชน 11 แห่งรอบโรงกลั่นฯ เพื่อส่งมอบไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายสันติ ศิริตันหยง (แถวบน-ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง

พร้อมกันนี้ ดร. ทวีศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีนี้ทางบริษัทฯได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นของเราอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกแห่งการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานผู้ที่มีจิตอาสา โดยได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านกำลังใจให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”

กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงกลั่นฯ  ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัวที่มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน ได้แก่ สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้, ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และโครงการปลูกป่า และทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน