โควิดฉุดการใช้น้ำมันเครื่องบิน6เดือนแรกลด53.3%

ผู้ชมทั้งหมด 695 

กรมธุรกิจพลังงาน เผย 6 เดือนแรกโควิด-19 ฉุดการใช้น้ำมันเครื่องบินลดลง 53.3% ขณะที่ภาพรวมการใช้น้ำมันหดตัว 2.1%

ผู้สื่อข่าวรายงานตัวเลขการใช้น้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานในรอบ 6 เดือนของปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน) พบว่า ยอดการใช้น้ำมันอากาศยาน (เครื่องบิน) (Jet A1) ลดลง 53.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่กลับมาระบาดอย่างหนักในรอบใหม่ ซึ่งส่งผลให้มียอดการใช้น้ำมันรวมอยู่ที่ 135.7 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 2.1%

อย่างไรก็ตามหากแยกเป็นแต่ละชนิดน้ำมันนั้นการใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 0.3% แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ กลุ่มดีเซลลดลง 1.7% น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 19.0% น้ำมันก๊าด เพิ่มขึ้น 0.2% ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  เพิ่มขึ้น 9.6% และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ลดลง 19.0%

ส่วนภาพรวมการใช้น้ำมันในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ 133.23 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.5 จากช่วงเดือนกันปีก่อน โดยแบ่งเป็น กลุ่มเบนซิน พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 29.98 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.5% ซึ่งเป็นการใช้ที่ลดลงทุกชนิด โดยปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน ลดลงมากที่สุด อยู่ที่ 0.69 ล้านลิตร/วัน หรือลดลง 14.0% ส่วนการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงมากที่สุด อยู่ที่ 14.10 ล้านลิตร/วัน ลดลง 0.9%

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 61.17 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย 4.2% สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 33.49 ล้านลิตร/วัน ลดลง 16.4% น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้ อยู่ที่ 23.23 ล้านลิตร/วัน  เพิ่มขึ้น 30.9% และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 1.03 ล้านลิตร/วัน ลดลง 63.5%

ทั้งนี้การน้ำมันในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ลดลงของทุกชนิดน้ำมัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่จำนวนการได้รับวัคซีนยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับมาตรการควบคุมของภาครัฐ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนและทำงานแบบ Work from home จึงส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 60.7% เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยสารทางเครื่องบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สอดคล้องกับการใช้กลุ่มเบนซิน ที่หดตัวลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สำหรับการ LPG  เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 17.5 ล้านกิโลกรัม(กก.)/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.6% การใช้ NGV เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.1% โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ลดลง

สำหรับส่วนแบ่งการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน พบว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ยังครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 อยู่ที่ 36.9% รองลงมาคือ เอสโซ่ อยู่ที่ 11.3% บางจากฯ อยู่ที่ 10.3% ไทยออยล์ อยู่ที่ 7.3% และเชลล์ อยู่ที 6.8%