โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบทุน โครงการ Friends of Bangsaen Aquarium

ผู้ชมทั้งหมด 612 

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณ ทิพสุคนธ์  ดวงทิพย์  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบเงิน 100,000 บาท  ให้แก่ รศ. ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนโครงการ  “ร่วมมือกัน  สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเลประจำปี 2564  Friends of Bangsaen Aquarium”  พิธีมอบจัดผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom

สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางทะเล รวมถึงการดูแลรักษาพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในเขตแนวปะการัง ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้ร่วมสนับสนุนมากว่า 11 ปีแล้ว