โออาร์ ควัก 1.68 ลบ.ช่วยเกษตรกรรับซื้อลำไย แจกคนเติมน้ำมัน “พีทีที สเตชั่น”

ผู้ชมทั้งหมด 945 

พีทีที สเตชั่น เปิด “พื้นที่ปันสุข” รับฟรี! ลำไยอบแห้ง จำนวน 1 ถุง เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ 200 บาทต่อใบเสร็จ ในพื้นที่กรุงเทพฯที่ร่วมรายการ ทั้ง 188 สาขา ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ส.ค.นี้ ร่วมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมสานต่อโครงการพื้นที่ปันสุข ผ่านกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย โดยรับซื้อลำไยอบแห้งจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 60,000 กิโลกรัม (60 ตัน) เพื่อมอบให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการที่ พีทีที สเตชั่น เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรีลำไยอบแห้ง 1 ถุง ขนาดประมาณ 200 กรัม ที่ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพฯที่ร่วมรายการ ทั้ง 188 สาขา ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 นี้

นายพีระวัฒน์ เปิดเผยว่า กิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ภายใต้โครงการพื้นที่ปันสุข เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของ โออาร์ ซึ่งได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยครั้งนี้โออาร์สนับสนุนรับซื้อลำไยอบแห้ง ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดการเกษตรกว่า 60 ตัน รวมมูลค่ากว่า 1,680,000 บาท นำมาจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมัน ถือเป็นการเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย และส่งต่อความสุขตอบแทนลูกค้าผู้มาใช้บริการที่ พีทีที สเตชั่น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

ในปี 2565 โออาร์ ได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการพื้นที่ปันสุข ผ่านกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ รับซื้อพืชหัว 3 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่ จากเกษตรกร กว่า 13,000 กิโลกรัม รับซื้อผลผลิตมะม่วงแฟนซี และสับปะรดภูแล จากเกษตรกรในภาคเหนือ รวมกว่า 300,000 กิโลกรัม ตลอดจนร่วมจัดจำหน่ายข้าวสารถุงขนาด 5 กิโลกรัม ในราคาพิเศษ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกษตรกรและช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ โออาร์ ยังมุ่งมั่น พัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พร้อมเต็มเติมทุกความสุขในทุกช่องทาง สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต มากกว่าการแสวงหาผลกำไร พร้อม “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”