โออาร์ คว้า 3 รางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand

ผู้ชมทั้งหมด 273 

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน พร้อมด้วย นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมรับรางวัล 2022-2023 Most Admired Company ในฐานะบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand ในฐานะสถานีบริการน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 20 และ 14 ตามลำดับ อีกทั้ง พีทีที สเตชั่น ยังได้รับรางวัลพิเศษให้เป็น Brand Impact Award ในฐานะแบรนด์ที่สร้างเทรนด์ใหม่ ๆ ให้กับตลาด และ พีทีที ลูบริแคนท์ส ได้รับรางวัล Innovation Brand Award แบรนด์ที่มีนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์นำเสนอออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

รางวัล 2022-2023 Most Admired Company และ 2023 Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 โดย BrandAge ซึ่งเป็นผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศด้วยความโปร่งใสตามหลักการวิจัยอย่างมีมาตรฐานผ่านความร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในทุกภูมิภาค จากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จนได้ผลสำรวจที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ ปัจจุบัน พีทีที สเตชั่น ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 โดยมีจำนวนสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ครอบคลุมทั่วประเทศรวมกว่า 2,100 แห่ง และในต่างประเทศรวมกว่า 390 แห่ง สำหรับ พีทีที ลูบริแคนท์ส ยังคงเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และส่งออกไปจำหน่ายแล้วกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น และ พีทีที ลูบริแคนท์ส ยังคงมองหาโอกาสใหม่ ๆ พร้อมมุ่งมั่น คิดค้น พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตที่ครบวงจรและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต่อไป