โออาร์ มอบบัตรเติมน้ำมัน500,000บาทหนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 794 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) มอบบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่

  1. มอบบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card รวมมูลค่า 360,000 บาท ให้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) เพื่อร่วมสนับสนุนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถยนต์ของจิตอาสาที่ออกปฏิบัติการ จำนวน 120 คัน ในการปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยจากที่พักไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยที่ผ่านมา สพฉ. ได้รับส่งผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 5,000 ราย
  2. มอบบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้ องค์กรทำดี เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการรับส่งผู้ป่วยโควิด19” และ “โครงการส่งคนรักกลับบ้าน” ในการนำส่งผู้ป่วยที่ต้องไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ไกลจากที่พักหรือที่โรงพยาบาลในภูมิลำเนา โดยที่ผ่านมา องค์กรทำดีได้รับส่งผู้ป่วยไปแล้วกว่า 200 คน
  3. มอบบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card รวมมูลค่า 60,000 บาท ให้ ศูนย์เส้นด้ายกระจายเส้น (เพจเส้นด้าย) สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงสูงเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19 และส่งตัวไปรักษาพยาบาล อีกทั้งยังได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น

พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ในเครือโออาร์ ได้แก่ กาแฟดริปคาเฟ่ อเมซอน กาแฟแท้คั่วบด รสซิกเนเจอร์ จำนวน 200 ซอง และหลากหลายเมนูไก่ทอด จากร้านเท็กซัส ชิคเก้น จำนวน 50 ชุด  สำหรับผู้กักตัวและอาสาสมัครของศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอีกด้วย

การมอบบัตรเติมน้ำมันให้ทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโออาร์ ในการสนับสนุนให้ทั้ง 3 หน่วยงานสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ลดจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน