โออาร์ รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 ต่อเนื่อง 3 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 871 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022 แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยมี นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโออาร์ ได้รับรางวัลในประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความภูมิใจการเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกและค้าส่งสินค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริการด้านพลังงานครบวงจร

อีกทั้งยังมีร้านค้าปลีกอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน พร้อมมุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เสาะแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ รางวัล Thailand Top Company Award จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัทซึ่งแบ่งตามประเภทการดำเนินงานของธุรกิจ สำหรับในปีนี้จัดขึ้นด้วยแนวคิด “Next Normal Transformation for Business Sustainability” หรือ “ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่” การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกความภาคภูมิใจในความสำเร็จของโออาร์ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ และพร้อมเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน