‘โออาร์’ รุกขยาย EV Station PluZ นอกปั๊ม คาดเริ่มใช้งานไตรมาส 3ปีนี้

ผู้ชมทั้งหมด 854 

โออาร์ ผนึก “แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล” และ “สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์” ขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ เพิ่ม 24 จุด ที่ แฟชั่นไอส์แลนด์ เทอร์มินอล21 และ เดอะพรอมานาด ตอบสนองเทรนด์พลังงานสะอาด คาดว่า เริ่มใช้งาน ไตรมาส 3 ปี 2565

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะพรอมานาด เทอร์มินอล21 สาขา อโศก พระราม 3  พัทยา และโคราช รวมทั้งสิ้น 24 จุดจ่าย ถือเป็นการขยายการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ นอกสถานีบริการ PTT Station และคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในไตรมาส 3 ของปี 2565

นายชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมศูนย์การค้าระดับประเทศ ในการขยายการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะพรอมานาด และเทอร์มินอล21 สาขาอโศก พระราม 3 พัทยา และโคราช รวม 24 จุดจ่าย คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ในไตรมาส 3 ของปี 2565 นี้ เป็นการตอบสนองการเติบโตของรถไฟฟ้าในประเทศไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Statoin PluZ ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่นิยมมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด

โออาร์ จะติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าในรูปแบบ Normal Charge โดยผู้ใช้รถ EV สามารถลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ‘EV Station PluZ’ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ทั้งการจองเข้าชาร์จ ชำระเงิน และตรวจสอบประวัติการใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย รองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน https://evstation.pttor.com/  นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งข้อมูลสถานะของสถานีชาร์จแต่ละแห่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเวลาการเข้าชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 แฟชั่นไอส์แลนด์ และเดอะพรอมานาด เป็นศูนย์การค้าที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ความสุขที่มากกว่าการชอปปิ้งเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มาใช้เวลาและแบ่งปันความสุขร่วมกัน พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ที่ศูนย์การค้าทั้ง 6 แห่ง ตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาชาร์จไฟระหว่างที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าได้อย่างสะดวกสบาย

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) ตอบโจทย์คนเดินทางทุกรูปแบบ และก้าวสู่การเป็นผู้นำระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของโออาร์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ผ่านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย