โออาร์ รุกลงทุนธุรกิจร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย”  

ผู้ชมทั้งหมด 563 

โออาร์ ควัก 1,105 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 40% ใน “เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น” ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม และกิจการร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” เล็งขยายสาขาเพิ่มเติมทั้งในและนอก พีทีที สเตชั่น จากปัจจุบันมีทั้งสิ้น 670 สาขา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในการลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR และ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNX) ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” โดยเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ในวงเงินประมาณ 1,105 ล้านบาท โดยมี นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก OR และ นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางปริศฎาวรรณ นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมงาน

นางสาวจิราพร ระบุว่า ความร่วมมือระหว่าง OR กับ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ชื่อ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” โดยให้บริการเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบให้บริการตัวเอง (Self-service)  ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในธุรกิจร้านสะดวกซัก ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ตามพันธกิจในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (All Lifestyles)  เพื่อให้ OR เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย และเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจให้กับเครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่กว่า 2,000 สาขา

ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันของทั้ง OR และ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติบโตในแบบ Outside-In Growth โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการให้เติบโตไปพร้อมกับ OR 

นอกจากนี้ ทั้ง OR และ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ยังมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR ในการ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการจ้างงานผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสให้ทำงานที่ร้าน Café Amazon for Chance ของ OR ด้าน เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ก็มีโครงการจ้างงานผู้สูงอายุมาพับผ้าให้ลูกค้าที่นำผ้ามาซักอบที่ร้านอ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย และยังได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาจัดกิจกรรมซักผ้าและอาบน้ำฟรีให้กับคนไร้บ้าน เป็นต้น

นายกวิน กล่าวว่า การที่ OR เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทครั้งนี้เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน เปิดประตูให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจให้แก่ทั้งสองบริษัท โดยทาง เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีแผนที่จะขยายสาขาร้านสะดวกซักไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของ OR ทั้งในและนอก พีทีที สเตชั่น เพื่อทำให้ผู้คนได้การเข้าถึงบริการซักอบผ้าที่มีมาตรฐานสากล ในราคาประหยัด รวมไปถึงแผนการที่จะขยายไปต่างประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย เป็นร้านสะดวกซัก ที่ไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซัก ดั่งวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า Creating Healthy Lifestyle Community สร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพดีโดยเริ่มต้นจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด นอกเหนือจากการทำธุรกิจ เรามุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคม สร้างโอกาส และลดทอนความเลื่อมล้ำอีกด้วย