ไทยสมายล์ตั้ง“วิเศรษฐ์ สนธิชัย”รักษาการซีอีโอ

ผู้ชมทั้งหมด 670 

ไทยสมายล์ ประกาศแต่งตั้ง “วิเศรษฐ์ สนธิชัย” เป็น รักษาการซีอีโอคนใหม่มีผลตั้งแต่ 28 ส.ค.64 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย การประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของไทยสมายล์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ โดยส่งเสริมในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น สมาร์ท แอร์ไลน์ (Smart Airline) และงานด้าน Digital Transformation เข้ามาประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน ปรับทิศทางไทยสมายล์ให้เป็นสายการบิน Full Service ที่ดีที่สุดในทุกมิติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านการเงินและการสรรหาพันธมิตรเครือข่ายที่สำคัญ  ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพัฒนาบุคลกรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรไปสู่บริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจความต้องการผู้โดยสารอย่างลึกซึ้ง สร้างความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังคงดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายทิศทางการดำเนินงานร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่สายการบินสัญชาติไทยในระดับสากล 

ก่อนหน้านี้ นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารดูแลการจัดการด้านงานขายกลุ่มอนุทวีป อินเดีย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้นำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในไทยสมายล์ ในการพัฒนาธุรกิจเสริมความแกร่งด้านงานขายและการตลาด ซึ่งระหว่างที่ได้เข้าร่วมงานกับไทยสมายล์ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์นั้น แม้เป็นช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้สายการบินต้องหยุดบินเส้นทางต่างประเทศ คุณวิเศรษฐ์ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยได้มีการศึกษาความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารในประเทศ มีการเปิดเส้นทางบินใหม่ 4 เส้นทาง ได้แก่ น่าน นครพนม เลย นครศรีธรรมราช และเส้นทางข้ามภาค 2 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่-นครศรีธรรมราช และอุดรธานี-นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งทำการศึกษาเส้นทางในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมนโยบายการเปิดประเทศภายในไตรมาสที่ 4 นี้อีกด้วย 

นอกจากนี้ นายวิเศรษฐ์ ยังได้มองหารายได้โอกาสจากธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยร่วมสนับสนุนและพร้อมผลักดันการรุกตลาดธุรกิจขนส่งทางอากาศของไทยสมายล์ หรือ สมายล์ คาร์โก้ (Smile Cargo) ให้บริการครอบคลุม10 จังหวัดหลักที่มีความสำคัญ โดยเน้นย้ำการใส่ใจด้านบริการ ความรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทำให้ไทยสมายล์ เป็นสายการบินในประเทศที่ขนส่งสินค้าทางอากาศมากที่สุดในประเทศไทย* 

ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะเป็นผู้บริหารที่มาจากสายงานขาย ที่มุ่งเน้นในด้านธุรกิจการขาย แต่นายวิเศรษฐ์ก็ยังคงสานต่อโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของไทยสมายล์ เช่น โครงการ Smile for Life ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต ที่สนับสนุนบัตรโดยสารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการผ่าตัดอวัยวะและการขนส่งอวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ที่รอคอย โครงการความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาด ในการขนส่งโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และโครงการที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่สามารถช่วยเหลือคนไทยที่สายการบินสามารถทำได้ ควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการสายการบินสีเขียวที่ไทยสมายล์ได้พัฒนาสินค้าและบริการมาตลอดระยะเวลา 5 ปี

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมการบินกว่า 30 ปี และได้รับการยอมรับในฐานะผู้บริหารที่มีจุดแข็งในด้านการขาย และการตลาดในภูมิภาคที่หลากหลาย การเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ของคุณวิเศรษฐ์ นอกจากจะได้เข้ามาสานต่อนโยบายด้านการเชื่อมต่อบริการกับการบินไทยอย่างไร้รอยต่อแล้ว ยังพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ รวมทั้งผลักดันงานด้าน Digital Transformation เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันในตลาดใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต