ไทยสมายล์ประกาศปรับเปลี่ยนตารางบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงและลอยโคม

ผู้ชมทั้งหมด 1,131 

สายการบินไทยสมายล์แจ้งปรับเปลี่ยนตารางบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงและยี่เป็ง สำหรับเส้นทาง เชียงใหม่ เชียงราย เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 โดยรายละเอียดเที่ยวบินที่มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้

วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

  1. เที่ยวบินที่ WE130 (เที่ยวบินร่วม TG2130) กรุงเทพ-เชียงราย ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 07.40 -09.15 น.
  2. เที่ยวบินที่ WE131 (เที่ยวบินร่วม TG2131) เชียงราย-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 09.50 -11.20 น.

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

  1. เที่ยวบินที่ WE102 (เที่ยวบินร่วม TG2102) กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 07.00 -08.20 น.
  2. เที่ยวบินที่ WE103 (เที่ยวบินร่วม TG2103) เชียงใหม่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 09.15 -10.35 น.
  3. เที่ยวบินที่ WE104 (เที่ยวบินร่วม TG2104) กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 07.35 -08.55 น.
  4. เที่ยวบินที่ WE105 (เที่ยวบินร่วม TG2105) เชียงใหม่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 09.45 -11.00 น.

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

  1. เที่ยวบินที่ WE116 (เที่ยวบินร่วม TG2116) กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 15.45 -17.05 น.
  2. เที่ยวบินที่ WE117 (เที่ยวบินร่วม TG2117) เชียงใหม่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 17.55 -19.15 น.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

  1. เที่ยวบินที่ WE160 (เที่ยวบินร่วม TG2160) กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 11.20 -12.40 น.
  2. เที่ยวบินที่ WE161 (เที่ยวบินร่วม TG2161) เชียงใหม่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 13.15 -14.50 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางบินได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com หรือประสงค์ติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) 13 แห่งทั่วประเทศในเวลาทำการ, อีเมล customer.service@thaismileair.com  หรือ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง