ไทยสมายล์เปลี่ยนแปลงตารางบินใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 1,044 

ไทยสมายล์ เปลี่ยนแปลงตารางบินใหม่ ยกเลิกบางเส้นทางบินและปรับลดความถี่ของเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เตรียมพร้อมให้บริการท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้แต่ละจังหวัดได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตามประกาศของ ศบค. ในการขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางบางเส้นทาง สายการบินไทยสมายล์ จึงจำเป็นต้องทำการยกเลิกบางเส้นทางบินและปรับลดความถี่ของเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับเส้นทางที่ยกเลิกเป็นการชั่วคราวถึง 31 มกราคม ได้แก่ อุบลราชธานี เลย กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเส้นทางข้ามภาคทั้งหมดในส่วนของเส้นทางที่ยังให้บริการแต่ปรับลดความถี่ลงถึง 31 มกราคม ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม หาดใหญ่ ภูเก็ต และนราธิวาส

ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com  โดยผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินดังกล่าว สามารถ เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์  (Smile Service Center) ทั่วประเทศในเวลาทำการ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน  เวลา 06.00-21.00 น., Smile Refund Center 02-117-8800 ให้บริการทุกวัน โดยนักบินและลูกเรือ เวลา 08.30-17.00 น. หรือช่องทาง Live Chat (Web Chat) ในเว็บไซต์ www.thaismileair.com ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. หรืออีเมล customer.service@thaismileair.com