ไทยสมายล์ ตอกย้ำความมั่นใจด้านสุขอนามัย ด้วยตราสัญลักษณ์ SHA Plus

ผู้ชมทั้งหมด 742 

นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า  สายการบินไทยสมายล์ ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่เข้มข้น จนได้รับตราสัญลักษณ์ SHA+ (SHA Plus) นับเป็นสายการบินแรก ร่วมกับการบินไทยที่ได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยในการให้บริการบนอากาศยาน  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินไทยสมายล์ เน้นย้ำมาตรการขั้นสูงในการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในทุกจุดบริการภายในสนามบิน การบริการบนเครื่องบิน ไปจนถึงขั้นตอนขนส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางทางอากาศมีความปลอดภัยระดับสูงสุด

ทั้งนี้ การได้รับเครื่องหมายรับรอง SHA+ นั้น ทางสายการบิน นอกจากจะต้องผ่านเกณฑ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่ต่ำกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด นอกจากนั้นสายการบินยังปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลพนักงานด่านหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้โดยสารให้มีการรับการฉีดวัคซีนครบ 100% และมีการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตลอดการเดินทางมากยิ่งขึ้น