ไทยสมายล์ ประกาศเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเดือนตุลาคม 64

ผู้ชมทั้งหมด 556 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แต่ละพื้นที่ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงเกิดข้อจำกัดในการเดินทางของผู้โดยสาร สายการบินไทยสมายล์ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เชียงใหม่ – 5 เที่ยวบิน/วัน เชียงราย – 1 เที่ยวบิน/วัน (จันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี) และ 2 เที่ยวบิน/วัน (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) น่าน  –   6 เที่ยวบิน/สัปดาห์  อุบลราชธานี – 2 เที่ยวบิน/วัน อุดรธานี – 2 เที่ยวบิน/วัน ขอนแก่น – 2 เที่ยวบิน/วัน ภูเก็ต – 5 เที่ยวบิน/วัน กระบี่ – 1 เที่ยวบิน/วัน สุราษฎร์ธานี – 1 เที่ยวบิน/วัน นครศรีธรรมราช – 1 เที่ยวบิน/วัน หาดใหญ่ – 3 เที่ยวบิน/วัน นราธิวาส –  1 เที่ยวบิน/วัน

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินหรือสำรองบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ในเวลาทำการ, ติดต่อ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น.และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents) *เที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคนตลอดมา