ไทยสมายล์ สานต่อความร่วมมือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 793 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์  (ที่ 4 จากซ้าย) และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่ 3 จากซ้าย)   ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ฉบับที่ 2 เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยมีนางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ (ที่ 5 จากซ้าย) และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่ 2 จากซ้าย)  พร้อมกันนี้ กัปตันอภิธัช ลิมปิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ สายการบินไทยสมายล์ และทีมผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาสายการบินฯ ได้มีการขนส่งสิ่งของสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยโดยอากาศยานไปยังจังหวัดต่างๆ ที่สายการบินฯ ให้บริการ ทั้งสิ้นกว่า 15,500 กิโลกรัม รวม 23 เที่ยวบิน