ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

ผู้ชมทั้งหมด 667 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคอาเซียน “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” (Strongest Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) เป็นปีที่ 10 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับประเทศอีก 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอที่สุด” (Most Consistent Dividend Policy) ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีแรก “รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด” (The Strongest Adherence to Corporate Governance) และ “รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” (Most Organised Investor Relations) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลได้รับเป็นปีที่ 3 โดยรางวัลดังกล่าวข้างต้นมาจากผลการสำรวจนักวิเคราะห์ นักลงทุน กองทุนบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้