ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ผู้ชมทั้งหมด 721 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินงานโดยยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร 100 ปี ต่อไป

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยังยืน” Thailand Sustainability Investment (THIS) ประจำปี 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 อีกด้วย