ไทยออยล์คว้ารางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 514 

เมื่อเร็วๆนี้ ไทยออยล์ได้รับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards ประจำปี 2021 ในระดับ Platinum Award จาก The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัลดังกล่าวมอบให้บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ไทยออยล์ยังได้รับรางวัลสาขา Best Investor Relations Team Award จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการเงินในระดับภูมิภาคเอเชีย