ไทยออยล์คว้า 3 รางวัล จากโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 498 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสรายุทธ จิตต์ประเสริฐงาม ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและงานกฎหมาย ผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ 3 รางวัล จากโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard ประกอบด้วย รางวัล ASEAN Top 20 PLCs รางวัล Country TOP 3 (Thailand) และรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้ง 3 รางวัล ในงาน 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard Virtual Awards ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจากประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี