ไทยออยล์คว้า2รางวัลจาก International Finance Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 951 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจาก International Finance Awards 2021 ในสาขา Fastest Growing Investor Relation Energy Company และ Most Innovative Ecosystem – Oil ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดอยู่ในประเภทสาธารณูปโภคและพลังงาน ประจำปี 2021 ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็น และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยมอบให้กับองค์กรที่มีความคิดริเริ่มทันสมัย

ทั้งนี้ International Finance Magazine เป็นนิตยสารทางธุรกิจและรางวัลการเงินชั้นนำจากลอนดอน สหราชอาณาจักร ที่ดำเนินการคัดเลือกองค์กรจากทั่วโลกที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินรางวัลอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในระดับสากล

นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่อำนวยให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยโครงสร้าง 3E+E ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ Educate (ให้ความรู้), Execute (ลงมือทำให้เห็นผลลัพธ์), Exhibit (นำเสนอผลงานในวงกว้าง) และ Evaluate (ประเมินผลงานสม่ำเสมอ) และขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว