ไทยออยล์มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-2019ให้รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีฯ

ผู้ชมทั้งหมด 1,072 

คุณรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประสิทธิภาพการผลิต บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ประกอบด้วย ชุดคลุมป้องกันการติดเชื้อ จำนวน 1,000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น โดยมี นายแพทย์สมยศ  โล่ห์จินดาพงศ์ (ขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ