ไทยออยล์ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสูงสุดของโลก ปี 2566 จาก S&P Global

ผู้ชมทั้งหมด 392 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับ “Top 1% S&P Global ESG Score 2022” ของกลุ่มอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ ในรายงาน Sustainability Yearbook 2023 จาก S&P Global

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยออยล์ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน ในรายงาน Sustainability Yearbook ประจำปี 2566 ในระดับ Top 1% S&P Global ESG Score ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นปีที่ 8 จาก S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก

รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยออยล์ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการยึดมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ ESG ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้รับการประกาศรับรองเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากการจัดอันดับการประเมินดัชนีความยั่งยืน ของ S&P Global เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย