“ไทยออยล์” คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

ผู้ชมทั้งหมด 575 

เมื่อเร็วๆนี้ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชน เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่น ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน