ไทยออยล์ คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 3

ผู้ชมทั้งหมด 494 

เมื่อเร็วๆนี้  คุณ สมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก คุณ วีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล สถาบันไทยพัฒน์ ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถ.พระราม 1

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะ และผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล