ไทยออยล์ คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน เวที SET Awards 2022 ต่อเนื่อง 5 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 326 

เร็วๆนี้ คุณรัฐกร กัมปนาทแสนยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กรบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อิทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับรางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อให้ธุรกิจมีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ ไทยออยล์ ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยังยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 อีกด้วย