“ไทยออยล์” มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 1,800,000 บาท

ผู้ชมทั้งหมด 718 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 1,800,000 บาท แก่ โรงพยาบาลต่างๆ จากกิจกรรม Thaioil Charity Virtual Run 2021 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบรอบ 60 ปี ไทยออยล์  โดยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Thaioil Charity Virtual Run 2021 ภายใต้แนวคิด “Share Your Run For Charity” เพื่อให้การวิ่งออกกำลังกายของทุกคนมีคุณค่ามากกว่าสุขภาพของตนเอง และบริษัทฯ จะเปลี่ยนระยะทางวิ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุก 1 ก.ม. เป็นเงินบริจาค 2 บาท เพื่อส่งมอบให้กันโรงพยาบาลและสังคมต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 3,000 คน

สำหรับยอดเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1,000,000 บาท โรงพยาบาลแหลมฉบัง 800,000 บาท องค์กรสาธารณกุศลตามความประสงค์ของทีมที่วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 20 ทีม เป็นเงิน 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้สมทบเงินบริจาคเพิ่มเติมแก่หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกกว่า 500,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

ในปี 2564 นี้ กลุ่มไทยออยล์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปีไทยออยล์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ไทยออยล์และสังคมได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์