ไทยออยล์ รับรางวัล Thailand Top Company Award 2021

ผู้ชมทั้งหมด 820 

เมื่อเร็วๆนี้ คุณรัฐกร กัมปนาทแสนยากร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท ความเป็นเลิศ “TOP MANAGEMENT AWARD” จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ขวา) องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างผลประกอบการที่โดดเด่น ด้วยมุ่งหวังที่จะเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแบบอย่างวิธีคิด และวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนตัล กรุงเทพฯ

โครงการ Thailand Top Company Awards 2021 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business Plus ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ ให้แก่บริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต