ไทยออยล์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ชมทั้งหมด 466 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านไฮโดรคาร์บอน รับมอบใบประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน จาก คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงานประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน (Energy Beyond Standards) ณ ห้องประชุม The Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี

งานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และพันธมิตรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานโดยสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียน สมาชิกหอการค้าแห่งประเทศไทย และองค์กรชั้นนำจำนวน 70 แห่ง ที่มาร่วมแสดงความมุ่งมั่นดำเนินการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมกระตุ้นทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด